[tintuc]

Gõ Tại Cortana  : '' Service '' và chọn


 Tìm Dòng Windown Update và chọn Xuất hiện bảng hội thoại Windown Update ..
Tại Dòng Startup Type : Chọn Disbale -> Stop -> Appl -> Ok .


[/tintuc]

LIÊN HỆ - HỖ TRỢ

Chat Qua Zalo
0927.00.0927